Begrenset sikkerhetsopplæring (1 dag) + e-læring

Kursplan

Begrenset sikkerhetsopplæring (1 dg.) med e-læring

Målgruppe: 
1. Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.
2. Sjøfolk som skal tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300i fartsområde 1 i perioden fra 1. mai til 30. september

Innhold: 
Kurset gjennomføres på en praksisdag og forutsetter at tilhørende e-læring er bestått. 
Følgende emner inngår i kurset: 
  •        STCW Tabell A-VI/1-1    Sjøredning
  •        STCW Tabell A-VI/1-2    Brannvern og røykdykking
  •        STCW Tabell A-VI/1-3    Grunnleggende førstehjelp
  •        STCW Tabell A-VI/1-4    Personlig sikkerhet (kun e-læring) 
Undervisningen er basert på e-læring og praktiske øvelser.

E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteretKrav til forkunnskap: 
Ingen

Varighet:
E-læring og 1 dag praksis
Estimert tid på e-læring ca 5 t.


Kurs settes opp på forespørsel fra kunde.