Lift og personløfter

*** NYHET ****

ASK Safety tilbyr liftkurs.  (Kurs settes opp i henhold til forespørsel)


• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok
I den praktiske delen av kurset får deltakerne trene både på sakse- og bomlift.