Vellykket konferanse


Vellykket konfranse

Torsdag 3. oktober arrangerte ASK Safety AS en internasjonal konferanse på Scandic Parken Hotell i Ålesund. Tema for konferansen var digital trening og utdanning for maritim og offshore næring. Den industrielle digitale omstillingen er godt i gang, og digitalisering bidrar til å forbedre og effektivisere hverdagen. Innovasjon og teknologi har en sterk innvirkning på bedrifter og organisasjoner. Kan vi oppfylle kompetansekravene offiserer og mannskap har med digital utdanning og treningsteknikker?

ASK Safety AS er medlem i den internasjonale organisasjonen International Association for Safety and Survival Training (IASST), og det var i denne forbindelsen de arrangerte konferansen. IASST har som formål å øke kvaliteten på beredskapstrening, legge til rette for utveksling og erfaring om sikkerhetsrelaterte forhold, og fremme forbedring av sikkerhet og overlevelse på et internasjonalt plan. IASST møtes to ganger i året, og denne gangen var det ASK Safety AS i Norge som var arrangør. Representanter fra 16 ulike land deltok på konferansen.

Det ble holdt spennende foredrag fra bedrifter i de aktuelle næringene. De presenterte trender innen digitalisering og utdanning, og viste ulike løsninger for å kaste lys på de kommende endringene. Blant annet fortalte Sjøfartsdirektoratet om muligheter og begrensninger for digitalisering, Kongsberg Maritime snakket om hvordan teknologien løser problemer og hvordan de tilpasser seg for å lede endringene verden trenger. ASK eLearning presenterte hvordan simulatortrening og e-læring kan forbedre og effektivisere arbeidshverdagen.


Donerte pengegave

IASST har som formål å velge ut organisasjoner som bidrar til maritime og miljøvennlige formål, og ønsket i denne sammenhengen å donere en pengegave. I år ble den lokale frivillige organisasjonen Plastfritt Hav valgt ut for de fantastiske arbeidet de gjør. Plastfritt Hav oppfordrer og organiserer rydding i fjøre for et plastfritt hav.
Fra venstre: Paul Douglas, IASST Chairman og Staale Brungot, CEO ASK Safety AS


Plastfritt Hav