Revidert fagplan til STCW Medisinsk behandling oppdatering


Kurset medisinsk behandling oppdatering blir forlenget med 1 dag ekstra fra januar 2020. Sjøfartsdirektoratet har revidert emneplanen for dette kurset, og det er nå lagt mer vekt på praktiske øvelser og caser. Det er satt av 10 timer av totalt 16 til praktiske øvelser.

Link til Sjøfartsdirektoratet sine emneplaner finner du her  https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/utdanning/reviderte-emneplaner-stcw-78/

Fra januar 2020 blir STCW Videregående Sikkerhetskurs for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling gjennomført på 5 dager, og STCW Medisinsk behandling oppdatering på 2 dager.