Nytt e-læringskurs lansert

I følge akvakulturforskriften skal alle som arbeider med levende fisk skal ha kurs og opplæring i fiskevelferd .

Å ha god kunnskap om fiskens helse i havbruk er essensielt både moralsk, etisk og økonomisk. Denne kunnskapen sikrer fiskens velbehag og utvikling i dens livsløp, samtidig som økonomisk bærekraft og utvikling for både bedrift og ansatt er ivaretatt. Kurset er for alle som arbeider med produksjon og transport av fisk i havbruksindustrien. Kurset er bygget opp i henhold til:

    Akvakulturloven
    Akvakulturdriftforskriften
    Matloven
    Dyrevernloven

E-læringskurset er interaktivt og inneholder bilder, tekst, video og oppfølgingsspørsmål.

Grunnkurset skal repeteres etter behov og minst innen 5 år fra grunnkurset ble tatt. Trykk her for påmelding.


Kurset inneholder blant annet følgende temaer:

    Introduksjon – hva er fiskevelferd, hvorfor er dette viktig.
    Hvordan jobbe for å skape god fiskevelferd
    Regelverk, herunder varsling, tilsyn og IK
    Teori om fisken – biologi, fysiologi og naturlige behov
    Fiskens livssyklus
    Velferdsindikatorer

Kurset inneholder kapitteltester, samt en avsluttende test. Du vil få et elektronisk kursbevis som du kan lagre eller skrive ut etter bestått eksamen.