Om bord KongsfjordOnsdag 22.01 var vi om bord den nye tråleren til Lerøy Havfisk, som er levert av Vard Søviknes.

Fartøyet er en topp moderne hekktråler som skal øke kostnads- og produksjonseffektiviteten ytterligere og fremme miljøvennlig virksomhet i fiskerinæringen.
Den er designet for å jobbe året rundt, og har isforsterket skrog for å kunne gå nært isbelagte områder.

Med høyt fokus på fangstkvalitet, sikkerhet for mannskap og bærekraftig drift, har fartøyet den nyeste og mest effektive teknologien for å bringe fangsten på land med et minimalt miljøavtrykk. Med tanker med sjøvann om bord, holder de fisken levende helt frem til slakting for best mulig kvalitet på kjøttet.

Blant redningsutstyr finner man MOB båt, oppblåsbare redningsflåter og overlevelsesdrakter.
(informasjon hentet fra Vard)