Kran- og truckførerkursTruckførerkurs

Kurset er for førere av palletrucker, motvekstrucker, svinggaffelltrucker og sidelastere (under 10t).

Krav til forkunnskap for alle truck- og krankurs vi tilbyr er modul 1.1 arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Hvis man kan dokumentere at man har modul 1.1 som ikke er eldre enn 3 år, kan man starte rett på modul 2.2. Kursdeltakeren må være over 18 år for å kunne delta på kurset.

Truckførerkurset består av fire moduler:

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods Truck.
Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring per truck klasse.
Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring (20 timer per trucktype under fadderopplæring).

Bestill kurs her

Krankurs


G11 Stroppe og anhuker - Personell som i sitt daglige virke skal benytte løfteredskap


Kurset varer i 2 dager og inneholder:

-Innledning
-Forskrifter
-Løfteredskap som kjetting, ståltau, fiberstropper, sjakler mm.
-Bruk av løfteredskap
-Løfteredskapstabeller
-Signaler og tegn
-Øvingsoppgaver
-Modul 1.1


G4 Bro og traverskran - For personell som skal håntere traverskran på oljeinretninger eller landbasert industri


Kurset varer i 3 dager og krever G11 som forkunnskap.

Innhold:

-Innledning med krav til kranfører
-Bruksområder for traverskraner
-Ulykker med bro- og traverskraner
-Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
-Sikkerhetsbrytere
-Sertifisering / Dokumentasjon
-Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk


Man må i tillegg til dette ha 40 timer bedriftsintern praksis med godkjent fadder.


G5 Offshorekran - Personell som skal håndtere offshorekran på båt eller oljeinstallasjoner


G5 varer i 5 dager og krever G11 som forkunnskap. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G5-Offshorekran samt G20 Fastmontert hydraulisk kran.

Innhold:

-Lover og forskrifter (SAK), inkl. F-522 og F-555 samt sjøfartsdirektoratets regler og oljedirektoratets forskrifter.
-Definisjon av offshorekran, navn på komp. samt bruksområder for offshore- og fastmonterte kraner.
-Ulykker med offshorekraner.
-Fundament / pidestall og bomkonstruksjoner.
-Hydraulikksystemer.
-Lastdiagram samt sikkerhets- og overlastutstyr.


G20 Hydraulisk kran - For fører av hydraulisk kran


Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Forkunnskapskrav er G11 Stroppe og anhuker.

Kurset varer i 2 dager og inneholder:

-Bruksområder for hydrauliske kraner på båt, tog, fiskeri elleroffshore.
-Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner.
-Fundament / plassering av kran.
-Hydraulikk / elektronikk.
-Sikkerhets-/overlastbrytere.
-Bruk av ulike hydrauliske kraner.
-Ståltau / blokk.Kursene tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ.