Smitteverntiltak


Kommer du fra rødt område må du ha vært 10 dager i karantene før kurs (samme som før).

Kommer du fra, eller har vært i gult område utland (ikke Norge) siste 10 dager må du fremlegge negativ Covid 19-test i forkant av kurset for å kunne delta. Denne skal sendes til helga@ask-safety.netEndringer av smitteverntiltak, utover myndighetenes krav, gjelder fra onsdag 19. august og blir fortløpende vurdert.

Takk for at du er med på dugnaden.