Sikkerhetsopplæring for eleverNylig gjennomførte vi kurset grunnleggende sikkerhetsopplæring for en skole på Frøya. Kurset er obligatorisk for alle som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Målet med opplæringen er å sikre at sjøfolk er i stand til å opprettholde sikkerheten og hindre forurensning under driften av fartøyet.

Elevene fikk blant annet lære om nødsituasjoner, evakuering, førstehjelp, overlevelse i sjø, og utførte slokkeøvelser, snuing av redningsflåte og ulike lenkeformasjoner.

Stas å få lov til å undervise en så kjekk og lærevillig gjeng!