Kursdatoer for Frøya 2021Sikkerhetsopplæring for mindre skip

Kursdato: 5. januar, 10. februar, 24. mars, 11. mai
Beskrivelse: Nytt sikkerhetskurs for mindre skip (8-24m) og personell som arbeider i oppdrettsnæringen.
Dette kurset erstatter begrenset sikkerhetsopplæring (IMO 30). Teoridelen tar man som e-læring før man gjennomfører en dag med praktiske øvelser.

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/1568?catid=43


Truckfører inkl. modul 1.1

Kursdato: 18. – 20. januar, 1. – 3. mars
Beskrivelse: For førere av palletrucker, motvekstrucker, svinggaffelltrucker og sidelastere (under 10t).

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/508?catid=32


Kurs i varmearbeid

Kursdato: 20. januar, 26. februar
Beskrivelse: Kurset gir kunnskap om brannrisiko ved varmt arbeid, og fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver.
Repeteres hvert 5. år.

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/1530?catid=32


G11 Stroppe og anhuker

Kursdato: 11. -12. januar, 22. -23. februar, 3. - 4.mai
Beskrivelse: Dette kurset gir den som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Forkunnskapskrav til G20.

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/264?catid=32


G20 Hydraulisk kran

Kursdato: 13. - 14. januar, 24. – 25. februar, 5. – 6. mai
Beskrivelse: For førere av hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/490?catid=32


Kombinert G11 og G20

Kursdato: 11. – 14. januar, 22. – 25. februar, 3. – 6. mai

Link til kurset: https://www.ask-safety.net/no/Course/Details/525?catid=32