ASK eLearning tilbyr D6


Kurset er lagt opp med en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet man hva det er forventet man skal lære gjennom hele kurset.

Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert to obligatoriske samlinger via nett (teams) for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.

Den praktiske delen av kurset og eksamen tilbys med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) eller på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt.

Denne innovative metoden å tilby kurs på har flere fordeler; man sparer kostnader på reise og opphold, reduserer antall dager ved kurssenter og tap av fritid. Kursdeltakerne tar e-læringsdelen på egenhånd, enten hjemme eller annet passende sted. Ved tradisjonelt kurs tar man kompetansesertifikatet over 16 dager. Med digital undervisning trenger man kun å møte fysisk for praktiske øvelser og eksamen, på til sammen fire dager.


Les mer her.