Olje og gass


Olje og gass

I denne kategorien finner du kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid i olje- og gassvirksomheten.


Alle kursene blir gjennomført i henhold til internasjonale og nasjonale standarder som Norsk Olje og Gass, STCW og Telenor Maritime Radio.


GSK - Grunnleggende sikkerhet- og beredskapskurs er for eksempel et obligatorisk for de som ønsker å arbeide offshore i olje- og gassvirksomheten.


Har du spørsmål om hvilket kurs du trenger, ta gjerne kontakt med våre kurskoordinatorer på e-post eller telefon.
Tilbake