CA-EBS tillegsmodul engelsk sektor

Kursplan
CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Målgruppe:
Personell som benytter helikoptertransport på britisk sektor

Innhold:
Introduksjon
Forskjeller mellom pustesystemer
Hvordan bruke komprimert luft i nødsituasjoner
Farer ved bruk av komprimert luft
Praktisk bruk av pustestystem
Hvordan løse ut redningsvest


Krav til forkunnskap:
HUET

Varighet:
2 timer

Kurs settes opp på forespørsel fra kunde.