Kurs i varmearbeid

Kursplan
Kurs i varmearbeid

Målgruppe:
Alle som utfører varmearbeid. 

Innhold:
Kurset skal bidra til å redusere branner og gi bedre kunnskap om brannrisiko ved varmearbeider.
Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i følgende evner:
- Hva er varme arbeider?
- Regelverk og brannteori.
-Anvar og risike: kartlegging, vurdering og tiltak.
- Dokumentasjon av sikkerhet.
- Hva gjør du i tilfelle brann? Slukking av brann og handlinger etter brann.
- Slukkeutstyr og metoder.

Brannøvelser vil bli gjennomført etter endt kurs. Etter fullført kurs utstedes et sertifikat fra Norsk Brannvernforening.

Må repeteres hvert 5. år.Krav til forkunnskap:
Ingen

Varighet:
8 timer

Kurset tilbyr vi med vår samarbeidspartner STQ


Kursplan

ASK Safety - Frøya
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
03.11.2021 08:30 03.11.2021 15:30 NORSK Bestill