STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring (2 dager) + e-læring

Kursplan

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring (2 dager) + e-læring

Målgruppe: 
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon.

Innhold: 
Kurset består av e-læring i tillegg til 2 dager praksis og innbefatter grunninnføring i følgende fag: 
  •        STCW Tabell A-VI/1-1    Sjøredning
  •        STCW Tabell A-VI/1-2    Brannvern og røykdykking
  •        STCW Tabell A-VI/1-3    Grunnleggende førstehjelp
  •        STCW Tabell A-VI/1-4    Personlig sikkerhet

Undervisningen er basert på e-læring, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.


Krav til forkunnskap: 
Ingen

Varighet:
E-læring og 2 dager praksis

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
25.11.2021 08:15 26.11.2021 15:45 NORSK Bestill
20.12.2021 09:00 21.12.2021 15:45 NORSK Bestill