STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (1 dag) + e-læring

Kursplan

STCW Grunnleggende Sikkerhetopplæring oppdatering (1 dag) + e-læring


Målgruppe:
Alle sjøfolk unntatt offiserer.

Innhold:
     •     Personlige redningsteknikker
                              •     Forebyggende brannvern og brannslukking
 •     Grunnleggende førstehjelp


Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.
E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Krav til forkunnskap:
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Varighet:
E-læring og 1 dag praksis


Repetisjon:
Hvert 5. år.

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
29.10.2021 08:15 29.10.2021 18:00 NORSK
Fullt kurs, kontakt for venteliste
01.11.2021 08:15 01.11.2021 18:00 NORSK Bestill
04.11.2021 08:15 04.11.2021 18:00 NORSK Bestill
15.11.2021 08:15 15.11.2021 18:00 NORSK Bestill
26.11.2021 08:15 26.11.2021 18:00 NORSK Bestill
09.12.2021 08:15 09.12.2021 18:00 NORSK Bestill
22.12.2021 08:15 22.12.2021 18:00 NORSK Bestill
12.01.2022 08:15 12.01.2022 18:00 NORSK Bestill
17.01.2022 08:15 17.01.2022 18:00 NORSK Bestill
26.01.2022 08:15 26.01.2022 18:00 NORSK Bestill
31.01.2022 08:15 31.01.2022 18:00 NORSK Bestill
11.02.2022 08:15 11.02.2022 18:00 NORSK Bestill
21.02.2022 08:15 21.02.2022 18:00 NORSK Bestill
28.02.2022 08:15 28.02.2022 18:00 NORSK Bestill
21.03.2022 08:15 21.03.2022 18:00 NORSK Bestill
25.04.2022 08:15 25.04.2022 18:00 NORSK Bestill
10.05.2022 08:15 10.05.2022 18:00 NORSK Bestill
27.05.2022 08:15 27.05.2022 18:00 NORSK Bestill
14.06.2022 08:15 14.06.2022 18:00 NORSK Bestill
23.06.2022 08:15 23.06.2022 18:00 NORSK Bestill