Oppgradering NOG GSK til STCW GSK (2 dager) + e-læring

Kursplan
Oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK (e-læring)

Målgruppe:

Personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass og som ønsker å oppgradere til
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Innhold:
A-VI/1-1    Sjøredning
A-VI/1-2    Brannvern og røykdykking
A-VI/1-3    Grunnleggende førstehjelp
A-VI/1-4    Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs eller Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (i henhold til Norsk Olje og Gass).


Varighet:
E-læring og 2 dager praktiske øvelser ved treningssenter
E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
12.08.2020 08:15 13.08.2020 15:45 NORSK Bestill
24.08.2020 09:00 25.08.2020 15:45 NORSK Bestill
23.09.2020 08:15 24.09.2020 15:45 NORSK Bestill
08.10.2020 08:15 09.10.2020 15:45 NORSK Bestill
20.10.2020 08:15 21.10.2020 15:45 NORSK Bestill
11.11.2020 08:15 12.11.2020 15:45 NORSK Bestill
01.12.2020 08:15 02.12.2020 15:45 NORSK Bestill
15.12.2020 08:15 16.12.2020 15:45 NORSK Bestill