Oppgradering NOG GSK til STCW GSK (2 dager) + e-læring

Kursplan
Oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK (2 dager) + e-læring

Målgruppe:

Personell som innehar Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass og som ønsker å oppgradere til
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Innhold:
A-VI/1-1 Sjøredning
A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking
A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
A-VI/1-4 Personlig sikkerhet

E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs eller Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (i henhold til Norsk Olje og Gass).


Varighet:
E-læring og 2 dager praksis

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
25.11.2021 08:15 26.11.2021 15:45 NORSK Bestill
20.12.2021 09:00 21.12.2021 15:45 NORSK Bestill