STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring

KursplanSTCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Introduksjon
Nødprosedyrer/nødsituasjoner
Personlige overlevelsesteknikker
Brannhindring og brannslokking
Elementær førstehjelp
Hindring av marin forurensing og hindring av ulykker ombord

E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.Krav til forkunnskap:
Ingen

Varighet:
E-læring og 2 dager praksis

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
25.11.2021 08:15 26.11.2021 15:45 NORSK Bestill
20.12.2021 09:00 21.12.2021 15:45 NORSK Bestill