Sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring

Kursplan


Sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læringMålgruppe:
Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Innhold:
Personlig redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslokking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø


Undervisningen er basert på e-læring og praktiske øvelser.

E-læring må være bestått før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.


Krav til forkunnskap:
Ingen

Varighet:
E-læring og 1 dag praksis

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
29.11.2021 09:00 29.11.2021 18:00 NORSK Bestill