STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring (A-VI/1)

Kursplan


STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring

Målgruppe: 
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon.

Innhold: 
Kurset går over 5 dager og innbefatter grunninnføring i følgende fag: 
  •        STCW Tabell A-VI/1-1    Sjøredning
  •        STCW Tabell A-VI/1-2    Brannvern og røykdykking
  •        STCW Tabell A-VI/1-3    Grunnleggende førstehjelp
  •        STCW Tabell A-VI/1-4    Personlig sikkerhet
Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Krav til forkunnskap: 
Ingen

Varighet:
5 dager

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
28.06.2021 09:00 02.07.2021 15:45 NORSK
Fullt kurs, kontakt for venteliste