STCW Videreg. sikkerhet oppdatering maskinoffiser

Kursplan
Videregående Sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer

Målgruppe:
Skipsoffiserer, maskin.

Innhold:
• Redningsfarkoster
• Brannledelse
• Medisinsk førstehjelpKrav til forkunnskaper:
• STCW – Grunnleggende sikkerhetsopplæring, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4

• STCW – Videregående sikkerhetsopplæring, tabell A-VI/3, A-VI/2-1 og A-VI/4-1


Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Varighet:
3  dager

Repetisjon:
Hvert 5. år


Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
01.11.2021 09:00 03.11.2021 15:45 NORSK Bestill
15.11.2021 09:00 17.11.2021 15:45 NORSK Bestill
13.12.2021 09:00 15.12.2021 15:45 NORSK Bestill
03.01.2022 09:00 05.01.2022 15:45 NORSK Bestill
21.02.2022 09:00 23.02.2022 15:45 NORSK Bestill
25.04.2022 09:00 27.04.2022 15:45 NORSK Bestill
13.06.2022 09:00 15.06.2022 15:45 NORSK Bestill