STCW Videreg. sikkerhet oppdatering dekksoffiser inkl. medisinsk behandling

Kursplan
Videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk

Innhold:
• Redningsfarkoster
• Brannledelse
• Medisinsk førstehjelp
• Medisinsk behandling


Krav til forkunnskaper:
• STCW – Grunnleggende sikkerhetsopplæring, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 and 1-4

• STCW – Videregående sikkerhetsopplæring, tabell A-VI/3, A-VI/2-1, A-VI/4-1 and A-VI/4-2


Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Varighet:
5 dager - Dekksoffiserer

Repetisjon:
Hvert 5. år

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
01.11.2021 09:00 05.11.2021 15:45 NORSK Bestill
15.11.2021 09:00 19.11.2021 15:45 NORSK Bestill
13.12.2021 09:00 17.12.2021 15:45 NORSK Bestill
03.01.2022 09:00 07.01.2022 15:45 NORSK Bestill
21.02.2022 09:00 25.02.2022 15:45 NORSK Bestill
25.04.2022 09:00 29.04.2022 15:45 NORSK Bestill
13.06.2022 09:00 17.06.2022 15:45 NORSK Bestill