STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI/2-2)

Kursplan
STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering

Målgruppe:
Målgruppe er personell som skal være en del av MOB mannskapet om bord

Innhold:
• Ha forståelse av hurtiggående mann-over-bord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning
• Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert, under utsetting og berging
• Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt slik den normalt er utstyrt, under utsetting og berging
• Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt etter utsetting
• Betjene motor 

Krav til forkunnskap:
STCW A-VI/2-1 Redningsfarkoster
STCW A-VI/2-2 Hurtiggående MOB

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Ved utgått HMOB-kompetanse må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for HMOB.

Varighet:
2 dager

STCW

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
04.11.2021 10:00 05.11.2021 15:45 NORSK
Fullt kurs, kontakt for venteliste
11.11.2021 10:00 12.11.2021 15:45 NORSK Bestill
24.11.2021 10:00 25.11.2021 15:45 NORSK Bestill
02.12.2021 10:00 03.12.2021 15:45 NORSK Bestill
16.12.2021 10:00 17.12.2021 15:45 NORSK Bestill
04.01.2022 10:00 05.01.2022 15:45 NORSK Bestill
25.01.2022 10:00 26.01.2022 15:45 NORSK Bestill
01.02.2022 10:00 02.02.2022 15:45 NORSK Bestill
17.02.2022 10:00 18.02.2022 15:45 NORSK Bestill
03.03.2022 10:00 04.03.2022 15:45 NORSK Bestill
15.03.2022 10:00 16.03.2022 15:45 NORSK Bestill
29.03.2022 10:00 30.03.2022 15:45 NORSK Bestill
28.04.2022 10:00 29.04.2022 15:45 NORSK Bestill
03.05.2022 10:00 04.05.2022 15:45 NORSK Bestill
19.05.2022 10:00 20.05.2022 15:45 NORSK Bestill
02.06.2022 10:00 03.06.2022 15:45 NORSK Bestill
14.06.2022 10:00 15.06.2022 15:45 NORSK Bestill