Kombikurs G-11 Stropp, anhuker og G-20, Hydraulisk kran

Kursplan
Kombikurs G11 Stropp og anhuker og G20 Hydraulisk kran

Målgruppe:
Fører av G-20 kran. Hensikten med opplæringen er å gi kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk
av hydrauliske kraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.


Innhold:

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Forskrifter.
Løfteredskap som kjetting, ståltau, fiberstropper, sjakler mm.
Bruk av løfteredskap.
Løfteredskapstabeller.
Signaler og tegn.
Øvingsoppgaver.
Bruksområder for hydrauliske kraner på båt, tog, fiskeri elleroffshore.
Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner.
Fundament / plassering av kran.
Hydraulikk / elektronikk.
Sikkerhets-/overlastbrytere.
Bruk av ulike hydrauliske kraner.
Ståltau / blokk.


Varighet:
4 dager

Kursplan

ASK Safety - Ålesund
Flere detaljer
Startdato Sluttdato Språk
17.08.2021 08:15 20.08.2021 15:45 NORSK Bestill
13.09.2021 08:15 16.09.2021 15:45 NORSK Bestill
25.10.2021 08:15 28.10.2021 15:45 NORSK Bestill
22.11.2021 08:15 25.11.2021 15:45 NORSK Bestill
13.12.2021 08:15 16.12.2021 15:45 NORSK Bestill