Digital Læring

Digital Læring

I denne kategorien finner du e-læringskurs kombinert med praktiske øvelser.


Trykk her for å se andre e-læringskurs vi tilbyr.


Har du spørsmål om hvilket kurs du trenger, ta gjerne kontakt med vår kurskoordinator på e-post eller telefon.

Maritime Main

Maritime

I denne kategorien finner du kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid i skipsfarten og den maritime næringen.


Vi har kursene du trenger for å arbeide på offshore service fartøyer, fiskebåter, ferger, flyterigger etc. Grunnleggende sikkerhetsopplæring er for eksempel et obligatorisk kurs for de som ønsker å arbeide om bord på et fartøy.


Alle våre kurs blir gjennomført i henhold til nasjonale og internasjonale standarder som STCW, Norsk olje og gass og Telenor Maritime.Har du spørsmål om hvilket kurs du trenger, ta gjerne kontakt med våre kurskoordinatorer på e-post eller telefon.

Olje og gass

Olje og gass

I denne kategorien finner du kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid i olje- og gassvirksomheten.


Alle kursene blir gjennomført i henhold til internasjonale og nasjonale standarder som Norsk Olje og Gass, STCW og Telenor Maritime Radio.


GSK - Grunnleggende sikkerhet- og beredskapskurs er for eksempel et obligatorisk for de som ønsker å arbeide offshore i olje- og gassvirksomheten.


Har du spørsmål om hvilket kurs du trenger, ta gjerne kontakt med våre kurskoordinatorer på e-post eller telefon.

Aquaculture

Havbruk

I denne kategorien finner du kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid innen havbruk, oppdrett og aquakultur.


Alle våre kurs blir gjennomført i henhold til nasjonale og internasjonale standarder som STCW, Norsk Olje og gass og Telenor Maritime.

Har du spørsmål om hvilket kurs du trenger, ta gjerne kontakt med våre kurskoordinatorer på e-post eller telefon.

Andre Kurs Hoved

Andre kurs

I denne kategorien finner du kurs rettet mot landbasert industri.
Vi kan tilby kurs innen:
FSE
Radio
Kran
Truckfører
Stillas


Et utvalg av vår kursportefølje kan arrangeres geografisk etter kundens ønske. Vi har flere års erfaring med å organisere og gjennomføre skreddersydde opplegg for den enkelte kunde ved behov.


Ta kontakt for et uforpliktet tilbud.